Aktualności

Pisma w sprawie rekomendowania do dofinansowania

W związku z wyłonieniem kolejnych projektów do dofinansowania informujemy, że pisma z wynikiem oceny i wykazem dokumentów do umowy prześlemy wkrótce

2023-09-28 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wyłonieniu do dofinansowania projektów w ramach rund naboru 37, 38, 39, 40, 41 i 42 (III część)

2023-09-27 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wyłonieniu do dofinansowania projektów w ramach rund naboru 37, 38, 39, 40 i 41 (II część)

2023-09-15 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o rozstrzygnięciu rund naboru wniosków Re_Open UK 31, 32, 33, 34 i 35

2023-09-14 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wyłonieniu projektów w ramach rund naboru wniosków Re_Open UK 31, 33, 34 i 35

2023-09-06 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wyłonieniu projektów w rundach naboru wniosków Re_Open UK 37 i 38 (I część)

2023-09-05 więcej

Wydłużamy ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie

Wydłużamy ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach zakończonych 30.06.2023

2023-08-31 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Informujemy o wyłonieniu projektów w ramach rund naboru wniosków Re_Open UK 31, 33, 34 i 35

2023-08-29 więcej

Informacja o wnioskach o dofinansowanie

W dniu 11.08.2023 zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie. W sumie wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie 3 055 906,07 EUR.

2023-08-23 więcej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Dokonaliśmy etapowego rozstrzygnięcia rund naboru wniosków o dofinansowanie do Re_Open UK nr 31, 32, 34, 35

2023-08-18 więcej

Zmiany w zakresie ogłaszania list rankingowych wniosków


2023-08-03 więcej

Informacja o wnioskach o dofinansowanie

W dwóch rundach naboru zakończonych 31.07.2023, wpłynęło 61 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie 4 140 851,15 EUR 

2023-08-03 więcej
Skip to content