Re_Open UK
wygraj z brexitem

Dotacje BREXIT –
koszty kwalifikowane do 5.000.000€ dla firmy

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.   

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę foralno merytoryczną- wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców  

Program dzieli się na dwa działania: 

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit 

Typy projektów: 

 Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Typ 2. Re_start inwestycyjny  

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

Typ 4. Brexit bez straty 

Typ 5. Brexit bez straty – rekompensaty

Działanie 2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową  

Pliki do pobrania


Program
Dedykowane rozwiązania

RE_START
INWESTYCYJNY

Działania inwestycyjne w przedsiębiorstwach, szukających nowych kierunków rozwoju w pobrexitowej rzeczywistości.

NOWE KIERUNKI
EKSPORTU

Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych.

Akcja adaptacja
do zmian 

Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z Brexitu.

Brexit
bez straty 

Pokrycie strat w związku z poniesieniem negatywnych skutków Brexitu.

Nowe otwarcie
dla rybołówstwa 

Rekompensaty za utracony dochód wynikający z braku dostępu do wód Wielkiej Brytanii.

Nowe kierunki eksportu

Działania dotyczące udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych.  

Głównym celem wsparcia jest wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe (w ujęciu produktowym i/lub geograficznym), co pozwoli na dywersyfikację rynków zbytu dla przedsiębiorców i elastyczne dopasowanie się do nowych warunków wymiany handlowej. 

Dofinansowaniu będą podlegać projekty odnoszące się do działań związanych: z utrzymaniem relacji handlowych przedsiębiorstwa na rynkach, na których było już obecne, w tym na rynkach Zjednoczonego Królestwa, jednak jedynie w zakresie wprowadzenia na rynek nowych produktów (wyrobów lub usług), lub  z wejściem na nowe rynki, zarówno z nowymi, jak również z już istniejącymi produktami (wyrobami lub usługami). 

Więcej

Re_start inwestycyjny

Re_start inwestycyjny dotyczy wsparcia o charakterze inwestycyjnym i skierowany jest dla przedsiębiorców, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku brexit, przy czym wpływ brexit musi mieć charakter wyłączny i bezpośredni względem zdiagnozowanych barier. Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit.

Więcej

Akcja adaptacja do zmian  

Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach.

Więcej

Brexit bez straty  

Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia publikacji Regulaminu.  

 

Więcej

Aktualności

Skip to content