Aktualizacja harmonogramu rund naboru Re_Open UK

9 stycznia 2023 zaktualizowaliśmy harmonogram rund naboru

W 2023 roku planujemy 8 rund naboru:

Numer rundy
Planowany termin naboruWnioskodawcyTypy projektówKwota alokacji
PBAR.02.01.00-IP.01-00-017/2310.01.2023 – 31.01.2023MŚPTyp 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian20 000 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-018/2310.01.2023 – 31.01.2023Przedsiębiorcy inni niż MŚPTyp 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian8 500 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-019/2310.01.2023 – 31.01.2023MŚPTyp 4. Brexit bez straty6 000 000,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-020/2310.01.2023 – 31.01.2023Przedsiębiorcy inni niż MŚPTyp 4. Brexit bez straty2 764 589,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-021/2307.02.2023 – 28.02.2023MŚPTyp 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian8 118 384,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-022/2307.02.2023 – 28.02.2023Przedsiębiorcy inni niż MŚPTyp 1. Nowe kierunki eksportu Typ 2. Re_start inwestycyjny Typ 3. Akcja adaptacja do zmian3 550 736,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-023/2307.02.2023 – 28.02.2023MŚPTyp 4. Brexit bez straty2 784 043,00 EUR
PBAR.02.01.00-IP.01-00-024/2307.02.2023 – 28.02.2023Przedsiębiorcy inni niż MŚPTyp 4. Brexit bez straty1 000 000,00 EUR

Szczegóły na: www.reopen.biz/nabory

Skip to content