Pliki do pobrania


Program Re_Open UK
Ogłoszenie o otwarciu rund naboru z dn. 15.09.2022
Ogłoszenie o otwarciu rund
Ogłoszenie o otwarciu rund naboru – aktualizacja z 04.08.2022 r.
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie obowiązujący od 14.09.2022
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie
Załącznik nr 1 Kryteria wybor u dla Programu Re_Open UK obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 1 Kryteria wybor u dla Programu Re_Open UK
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowania projektu obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowania projektu
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 14.09.2022
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 5 Regulamin Pracy KOP obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 5 Regulamin Pracy KOP
Załącznik nr 6 Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 6 Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień
Załącznik nr 7 Harmonogram rund w ramach naboru obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 7 Harmonogram rund w ramach naboru
Załącznik nr 7 Harmonogram rund w ramach naboru -aktualizacja z dn.4.08.2022
Załącznik nr 8 Typy projektów wraz z wykazem kosztów kwalifikowalnych obowiązujący od 14.09.2022
Załącznik nr 8 Typy projektów wraz z wykazem kosztow kwalifikowalnych
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Skip to content