Informacja o wnioskach złożonych w lutowych naborach do Programu Re_Open UK

Informacja o wnioskach o dofinansowanie złożonych w lutowych naborach do Programu Re_Open UK

W dniu 28 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK dla kolejnych rund naboru. W sumie w ramach czterech rund naboru trwających od 7 do 28 lutego 2023 r. złożono 178 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 344 409,71 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-021/23 złożono 135 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 21 195 131,58 EUR. 

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-022/23 złożono 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 045 642,27 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-023/23 złożono 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 700 652,31 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-024/23 złożono 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 402 983,55 EUR.

Skip to content