Informacja o wnioskach złożonych w naborach do Programu Re_Open UK do 14.04.2023

Informacja o wnioskach o dofinansowanie złożonych w naborach do Programu Re_Open UK do 14.04.2023

W dniu 14 kwietnia br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK dla kolejnych rund naboru. W sumie w ramach sześciu rund naboru trwających od 6 marca do 14 kwietnia 2023 r. złożono 159 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 18 872 551,20 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-025/23 złożono 78 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 12 070 843,52 EUR. 

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-026/23 złożono 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 781 075,61 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-027/23 złożono 19 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 795 951,07 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-028/23 złożono 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 491 696,30 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-029/23 złożono 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 319 498,70 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-030/23 złożono 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 413 486,00 EUR.

Skip to content