Informacja o złożonych wnioskach w naborach do Re_Open UK do 21.10.2022

W dniu 21 października br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK dla kolejnych rund naboru. W sumie w ramach czterech rund naboru trwających od 15 września 2022 r. do 21 października 2022 r. złożono 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 6 182 148,81 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-005/22 złożono 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 4 929 074,10 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-006/22 złożono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 494 107,74 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-007/22 złożono 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 758 966,97 EUR.

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-008/22 nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Skip to content