Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie

W rundach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Programie Re_Opne UK  trwających w dniach 15.07.2022-26.08.2022  złożono ostatecznie 36  wniosków  na łączną kwotę dofinansowanie  6 156 423,52 EUR

Wycofano 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowanie 177 824,99 EUR

W rundzie PBAR.02.01.00-IP.01-00-001/22 złożono ostatecznie 33 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę  dofinansowania 5 866 444,07 EUR

Wycofano 6 wniosków na łączną kwotę 124 274,99 EUR

W rundzie  PBAR.02.01.00-IP.01-00-002/22 złożono 1 wniosek o dofinansowanie  projektu na kwotę dofinansowania 53 550,00 EUR

 Wycofano 1 wniosek na kwotę 53 550,00 EUR

W rundzie  PBAR.02.01.00-IP.01-00-003/22 złożono  2 wnioski o dofinansowanie  projektów  na łączną kwotę  dofinansowania 236 429,45 EUR

W  rundzie naboru PBAR.02.01.00-IP.01-00-004/22 nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Skip to content