Nabór na ekspertów w ramach Programu Re_Open UK

Ogłaszamy nabór na ekspertów do oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Re_Open UK. 

Zapraszamy do współpracy ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz wiedzę z następujących dziedzin:

a) udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targach, imprezach wystawienniczych, misjach;

b) inwestycje w nowy kierunek rozwoju przedsiębiorstwa: wdrożenie nowych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług w celu dostosowania oferty przedsiębiorstwa do funkcjonowania na nowym rynku docelowym;

c) inwestycje związane z zakupem środków trwałych usprawniających procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie;

d) zakup usług szkoleniowych i innych usług doradczych związanych z wdrażaniem do działalności przedsiębiorstw modeli, strategii i planów rozwojowych.

Szczegółowe informacje w zakresie współpracy w charakterze ekspertów znajdują się na stronie internetowej ŁSSE S.A w zakładce przetargi i postępowania ogłoszone.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK”

Skip to content