Spotkanie informacyjne Re_Open UK

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Re_Open UK.

W najbliższy piątek, 12 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00  odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne z ekspertami Programu Re_Open UK.

Podczas spotkania eksperci opowiedzą:

– o głównych założeniach Programu Re_Open UK finansowanego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

– do kogo skierowany jest Program,

– do kiedy można realizować projekty,

–  na co można przeznaczyć dofinansowanie,

– typach projektów i kosztach kwalifikowalnych.

Organizatorem spotkania jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Link do rejestracji:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aNlUOeJXaEy9MHV0ehlUK0rwivptMdtFtI93hl2GDt5UMjFIWkRQUTRQOThWVDdJWk9RM1M3VU1UVy4u&fbclid=IwAR2kDo3erHIi6RRhIk3K1mB3e4UF09d729XG9L1WIX3xQrWDu6a8GtDgDiA

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTFkZWM1OWEtOWU0Yi00MzcwLThkNzAtMWFjMTM3ZTA4NTRh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223954d968-57e2-4c68-bd30-75747a19542b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fa8af04a-316d-45db-b48f-77865d860ede%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=876276b5-d8b5-477d-a284-3e4dd8598d12&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

dotacje brexit
Skip to content