Wydłużamy ocenę formalno-merytoryczną naborów wniosków o dofinansowanie projektów do Programu Re_Open UK

Wydłużamy ocenę formalno-merytoryczną naborów wniosków o dofinansowanie projektów do Programu Re_Open UK

Zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie Podmiot Zarządzający informuje o wydłużeniu terminów oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, składanych w następujących rundach naboru:  PBAR.02.01.00-IP.01-00-037/23 PBAR.02.01.00-IP.01-00-038/23 PBAR.02.01.00-IP.01-00-039/23, PBAR.02.01.00-IP.01-00-040/23, PBAR.02.01.00-IP.01-00-041/23, PBAR.02.01.00-IP.01-00-042/23,

Rozstrzygnięcie rund naboru i ogłoszenie list wniosków rekomendowanych do dofinansowania nastąpi do 5 września 2023 r.  

Skip to content