Informacja o zmianach w Regulaminie naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Podmiot Zarządzający Re_Open_UK na podstawie zdobytych doświadczeń z pierwszych rund naboru, zdecydował o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Re_Open UK z dnia 14 lipca 2022 r. oraz niektórych załączników do tego Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od dnia 14.09.2022 r.

Poniżej zestawienie wprowadzonych zmian

Skip to content