Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna pomoże przedsiębiorcom dotkniętym Brexitem

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna pomoże przedsiębiorcom poszkodowanym wskutek Brexitu przekazując środki z tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (BAR). List intencyjny w tej sprawie podpisał z ŁSSE wiceminister Waldemar Buda. Dokument dotyczy zamiaru powierzenia zarządzania przeznaczoną dla firm częścią pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, instrumentu utworzonego na sfinansowanie negatywnych skutków związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dla wielu tysięcy polskich firm, które zmagają się ze skutkami Brexitu, wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowolniło i osłabiło możliwości rozwoju w ramach polsko-brytyjskich relacji handlowych. Polscy przedsiębiorcy odczuwają negatywne skutki na wielu poziomach swojej działalności. Zmalało znaczenie rynku brytyjskiego w polskim eksporcie towarów – mówił podczas spotkania z przedsiębiorcami w Łodzi wiceminister Waldemar Buda. Niektóre branże (m.in. logistyczna, spożywcza, kosmetyczna, czy meblarska) nadal notują straty w relacjach biznesowych z Wielką Brytanią. Diagnoza potrzeb, którą przeprowadziła Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna pokazuje, że przedsiębiorcy działający w Polsce i zajmujący się wymianą handlową ze Zjednoczonym Królestwem, doświadczyli negatywnych skutków Brexitu, bez względu na wielkość, branżę i region działania. Najważniejsze problemy i trudności wynikające z Brexitu w odczuciu 90% badanych przedsiębiorców są związane bezpośrednio z ich działalnością rynkową, skalą zamówień i spadkami przychodów. Firmy przede wszystkim zwracały uwagę na zmniejszoną liczbę zamówień (spadek nawet o 40%), co bezpośrednio wpłynęło na spadek sprzedaży i przychodów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało List Intencyjny w zakresie współpracy dotyczącej realizacji zadań związanych z pobrexitową rezerwą dostosowawczą. Zadania związane z zarządzaniem częścią rezerwy dla przedsiębiorców będzie realizować ŁSSE w ramach programu Re_Open UK, stanowiącego dedykowane rozwiązania pozwalające przedsiębiorcom zniwelować negatywne skutki Brexitu. Alokacja w programie wynosi ponad 116 mln euro, w tym ok. 1,5 mln euro przeznaczone jest dla sektora rybołówstwa. To bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju regionalnego. Realizacji ważnych dla całej Polski zadań nie tylko w Warszawie, ale również w mniejszych ośrodkach. Chcemy wesprzeć przedsiębiorców, którzy stracili w związku z Brexitem – podsumował Waldemar Buda.

W wydarzeniu wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik, wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz, a także eksperci:

główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej Michael Dembinski oraz koordynator ds. projektów strategicznych w Transport Logistyka Polska Artur Kalisiak.

Skip to content